Werken in de regio Roermond

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Juridisch medewerker omgevingsrecht

Werkgever:Gemeente Roermond
Plaats:Roermond

Roermond vormt het bruisend hart van Limburg en is een stad vol ambitie! Dat proef je niet alleen in de gezellige historische binnenstad, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie. De kern van onze organisatievisie vraagt van onze medewerkers lef, ondernemerschap, vertrouwen, respect en samenwerking. Bij de afdeling Bouwtoezicht is de functie vacant van:

Juridisch medewerker omgevingsrecht (HR21: Medewerker Beleidsuitvoering I) voor 36 uren per week

Doelstelling van de functie:

Een zorgvuldige ontwikkeling en beheer van de stad.

De functie bestaat uit:

1. Het vervullen van een juridische adviesfunctie. 2. Het bestuurlijk en procedureel begeleiden van besluitvormingsprocessen, zowel voorbereidend als uitvoerend. 3. Het (mede-)ontwikkelen van beleidsnota's in het kader van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht, m.n. ruimtelijke ordening en BRIKS-taken alsmede Algemene Plaatselijke Verordenings-taken m.n. terrassen.

Wij verwachten van onze juridisch medewerker omgevingsrecht:

  • Minimaal een afgeronde, voltijdse relevante HBO/Academische opleiding (bijv. HBO Recht);
  • Minimaal 2-4 jaar werkervaring op juridisch Omgevingsrecht-gebied;
  • Analytisch probleemoplossend vermogen;
  • In staat integraliteit te bewaken, structuren te scheppen en planmatig te werk te gaan;
  • Gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen;
  • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

De (nieuwe) collega bieden wij:

Afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris van maximaal € 4.225,- bruto per maand (schaalniveau 10) op basis van een 36-urige werkweek. Op termijn uitloopschaal. Bij de gemeente Roermond is het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Over het bruto maandsalaris wordt maandelijks 17,05 % IKB opgebouwd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage). Je kunt dit (maandelijks) uit laten betalen, gebruiken om extra verlof te kopen of inzetten voor een opleiding of vakbondscontributie. Een tegemoetkoming in de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Pensioenopbouw via het ABP. Tegemoetkoming ziektekosten premie.

Interesse?

Heb je belangstelling voor deze functie dan word je uitgenodigd om vóór 20 november a.s. een motivatiebrief en CV te sturen aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond via personeelsadministratie@roermond.nl  De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 26 en 27 november a.s. vanaf 14:00 uur. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je telefonisch contact opnemen met het Afdelingshoofd Bouwtoezicht en Voorbereiding en Realisatie, Pieta Tops via 0475 – 359 832.