Werken in de regio Roermond

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Sociaal werker 2

Werkgever:Moveoo
Plaats:Haelen

Sociaal Werker 2

Vacaturenummer 041801

Moveoo Wonen De Bedelaar Haelen

Werkveld: Welzijn Soort vacature: Niveau 4: Medew. Maatschap. Zorg (4) Niveau 4: Soc. Pedagogisch Werker (4) Dienstverband: Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband) Uren in de week: 30 Moveoo is een groeiende en flexibele maatschappelijke organisatie voor OPVANG – BEGELEIDING – VERBLIJF - DAGBESTEDING Onze organisatie heeft een omvang van 300 opvang- en verblijfsplaatsen, verspreid over vestigingen van Sittard-Geleen tot Venlo. Binnen deze voorzieningen wordt opvang, langdurig verblijf, begeleiding en zorg verleend aan personen die in een (crisis)situatie dak- en/of thuisloos zijn geraakt of op eigen initiatief hulp dan wel via verwijzers hulp zoeken bij onze stichting. Moveoo werkt volgens de principes van de methodiek krachtwerk. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt de regiefunctie krijgt, er op basis van wederkerigheid wordt samengewerkt met de cliënt en met name de mogelijkheden en krachten van de cliënt benadrukt worden in de trajecten. Voor onze voorziening Wonen De Bedelaar te Haelen zijn wij per direct op zoek naar een Sociaal Werker 2 voor 30 uur per week Vacaturenummer 041801 De 24 uurs woonvoorziening te Haelen is een voorziening waar cliënten langdurig kunnen wonen. Voor cliënten die langdurig verblijven, wordt de focus gelegd op het in stand houden van de aanwezige vaardigheden. Het is ook mogelijk voor de cliënten (indien wenselijk en mogelijk) door te groeien naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Het doorstromen is echter geen vereiste. De problematiek van de cliënten is divers; cliënten kunnen te maken hebben met psychiatrische, psychosociale, beperkte verstandelijke vermogens en of verslavingsgevoeligheden. Structureel gebruik van middelen is een contra-indicatie. Op de locatie Haelen wordt 24 uur begeleiding geboden, van 7.00 uur ’s morgens tot 24.00 uur ’s avonds gebeurt dit door een team van gemiddeld 8 begeleiders.

Functieomschrijving

Van de nieuwe Sociaal Werker 2 worden de volgende werkzaamheden verwacht:

 • Levert een bijdrage aan het opstellen en bijstellen van actieplannen door middel van het signaleren van cliëntenbehoeften en het verzamelen van relevante informatie;
 • Is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het actieplan en krachteninventarisatie of onderdelen daarvan;
 • Begeleidt cliënten adequaat en efficiënt zodat diens persoonlijk en sociaal functioneren verandert, verbetert en herstelt;
 • Adviseert, bemiddelt en werkt oplossingsgericht;
 • Organiseert groepsgerichte activiteiten ter bevordering van het leef- en begeleidingsklimaat;
 • Levert actief een bijdrage aan de optimalisering van de dienstverlening en de (door)ontwikkeling van het team;
 • Werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de groep, echter heeft geen pedagogische eindverantwoordelijkheid.

Wij vragen

Gezien de dynamische werkomgeving van onze dienstverlening, hechten wij belang aan de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

 • Een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4 werk- en denkniveau;
 • Meerdere jaren ervaring als begeleider binnen psychiatrie en/of verslavingszorg;
 • Beschikt over vaardigheden om groepsgericht te werken;
 • Beschikt over vaardigheden om cliënten te motiveren en stimuleren;
 • Kennis van en affiniteit met krachtgerichte benadering en dit in de werkzaamheden kunnen uitdragen;
 • Begeleiden van de doelgroep op basis van de visie op zorg van Moveoo;
 • Kennis van de sociale kaart, maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;
 • Communicatief sterk, sociaal vaardig, resultaatgericht en pro actief;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Stressbestendig en improvisatievermogen;
 • Flexibiliteit en bereidheid om onregelmatig te werken;
 • In staat zijn te werken in een resultaat gericht team.

Dienstverband

Wij bieden: • Een werkplek waar initiatief nodig is, waarin zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en professionele ontwikkeling mogelijk is; • Een scholingsprogramma op het gebied van krachtwerk en medicatie.

Werktijden

Dag-, avond- en weekenddiensten.

Salaris

Een functie die gehonoreerd wordt conform de CAO Sociaal Werk, schaal 6.

Informatie

De procedure is als volgt: Geïnteresseerden kunnen voor inlichtingen over de inhoud van de functie telefonisch contact opnemen met medewerkers van onze voorziening Wonen De Bedelaar, telefoonnummer 0475-44 07 11. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór woensdag 25 april 2018 richten aan Moveoo, afdeling P&O, Postbus 1047, 6040 KA Roermond of e-mailen naar peno@moveoo.nl . Gesprekken worden gehouden op maandag 30 april 2018 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten. Na gebleken geschiktheid vindt er een antecedentenonderzoek plaats. Wij verzoeken u vriendelijk het vacaturenummer duidelijk in uw sollicitatie te vermelden.

Solliciteren

Organisatie :MOVEOO E-mail: peno@moveoo.nl Adres: Postbus 1047, 6040 KA Roermond Vacaturenummer: 041801 Contactpersoon naam: Iris Rejhons Contactpersoon functie: Administratief medewerker afdeling P&O Plaatsingsdatum: 10/04/2018 Sluitingsdatum: 24/04/2018